Kontakt

Pracownia ceramiczna jest częścią Dziennego Ośrodka Wsparcia i Edukacji Specjalnej „Sokrates” Dla Dorosłych Osób Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"
02-321 Warszawa ul. Kopińska 6/10

tel. (22) 658 43 30 lub (22) 822 03 44
e-mail: tecza@idn.org.pll lub tecza@tecza.org